Eyl 22

An İçinde

              Neye baksa kendin’ görür Defterini kendi dürür An içinde yaşar ölür Canın’ bilmez canan mısın Aynasına ayna tutar Sırrını demez de yutar Dikeni kendine batar Od’un’ bilmez duman mısın Özün’ günahından tanır Hem nesnesinde utanır Nefsine vali atanır Kendin’ bilmez yaman mısın

Eyl 18

Döngü

              Rüzgârlar iklîm-i nazdan esiyor Sürç-i kâlb şarâbdan meyden değildir Öykündüm selvimin nûr kademine Semâım kudümden neyden değildir Hakk’ı mihmân etmiş cân ocağında Tanrı hükmü yürür her yaptığında Anladım cismimi yâr yaktığında Felâhım tavaftan sa’ydan değildir Nice fâş edeyim sırr-ı cânânı Terk ettim sılayı sâdık yârânı Sezdim süveydâda gizli …

Devamını oku »

Eyl 18

“Büyük Birader”i Gördüm

Alışveriş yapmayı oldum olası sevmem. Daha doğrusu bu tür işler için zaman harcamak çok sıkıcı gelmiştir, boğulurum sanki. Zaten bir şeyler almaya çalışırkenki kararsızlığım, hem beni hem de satıcıyı çileden çıkarır. En çok da bu sebepten kendime ve başkalarına eziyet etmemek için mümkün olduğunca alışverişten kaçınırım. Hiç dikkat etmeden, gerekli özeni göstermeden yaptığım nadir alışverişlerden …

Devamını oku »

Eyl 18

Şehrin Hurâfeleri, Hurâfelerin İnsanları ve Hepsinin Ortak Oyunu

Size binlerce yıllık bir geçmişten ama bugün, çok eskiden tanıdığım küçük bir kızın muhayyilesinden sesleniyorum. Ben İstanbul’un, şehirden beslenip büyüyen efsanelerin ruhuyum. İnsanların bilinçaltından beslenir ve sonra onu tekrar oluştururum. Bir ortak bilinçaltı gelişir böylece. Anlatıldıkça değiştirilerek büyür, büyür; insanları sarıp sarmalar, bazen korkuyla ürpertir bazen umutla beslerim. Çok eskiden tanıdığım bu küçük kız, İstanbul …

Devamını oku »

Eyl 10

Mefkûre

              Atayurt’tan kutsal atlar dünyaya Boş yere dört nala sürülmemiştir Tarihin tarlası irfan ehlince Boş yere ekilip biçilmemiştir Ne kölelik bilir ne efendilik Varlığı bir görür nerde ikilik Ordu-millet fikri içinde dirlik Boş yere ideal seçilmemiştir Oluş’un kaynağı seyiri sevgi Varılacak menzil yollardan belli Alp-erenler pîri Hazret-i Ali Boş …

Devamını oku »

Eyl 10

İrfânımızı Öldüren Sekülerleşme

          “Bu ümit, Neriman’ın neşesini iâde etti. Fakat tramvay biraz ilerledikten sonra Neriman parmağıyla Fahriye’ye caddede bir şey gösterdi:         -Allah aşkına bak! dedi, yol üstünde mezârlık olur mu? Koskoca cadde… Ortasında mezârlık… Mezârlar arasında yaşıyoruz.” Yukarıdaki pasaj Peyami Safa’nın 1931 yılında basılan ünlü romanı Fatih-Harbiye’de geçer. Modern bir yaşantıyla kadîm değerlere bağlı bir …

Devamını oku »

Eyl 10

Sürüdeki Kurban(lar) Ve Bölüşülen Günah

 Adamın kulakları raylara döşenmişti sanki… Kulaklarını raylara döşemiş, beklemekle geçen onca yıl… Neyi bekliyordu? Uzaktaki tren yolunun getirip götüreceği öyle çok şey var ki… Duymak istediği, durdurduğu hayatının sesi belki de. Nerede durduğuna dair hikâye, ulaşamayacağı bir yerlerde kalmış. Tren sesi gibi hızla gelip gittikçe beyninde uğultusunu hissediyor yalnızca. Artık her şeyi tren sesine göre …

Devamını oku »

Eyl 03

Tecâhül

              Temenni Tepesi’nde Hâlık seyir içinde mahlûk seyir içinde Seyreden seyredilen bir değil de ya nedir Her an yeniden doğar hep bir tasarruftadır İşleyen işletilen bir değil de ya nedir Bir cân içre konuşur ihyâ eder âlemi Söyleyenle dinleyen bir değil de ya nedir Açılır örtüleri nâz ile hakîkatin …

Devamını oku »

Ağu 07

Yürüyüş

              Kendimi getirdim kerem-gâhına En vahşî kulunum rahmet âhıma Medet     Nefhâmda fahrimdir senin nefesin Âhımda virdimde duyulur sesin Medet   Nûrun tenvîr eder harab gönlümü Ref’et senden gâfil geçen ömrümü Medet   İçtim câm-ı aşkını da ayıldım Fâriğ oldum ağyardan yâr sayıldım Medet   Ayrılamaz Mahvî nûr …

Devamını oku »

Tem 31

Beklenti

              Beni unuttuğun firkat çölünden Ben geleyim sen suçumu bağışla Kutlu eşiğinde sefil ömrümce Ben kalayım sen suçumu bağışla Hani yüreğin ki mesûr umutlu Senin de gözlerin kara bulutlu Kirpikte titreyen mercan yakutu Ben sileyim sen suçumu bağışla Muradın nerede Kaf Dağı’nda mı Masal iklimlerin hülyasında mı Bin başlı …

Devamını oku »

Tem 28

Telmih

              Yürek ister bu dünyâya gelmeye Kesreti toplayıp yâr birlemeye Yûnus gibi esrârını çözmeye Kırk yıl sükût yazar dilin var mıdır Naza tahammülle yanmak sevdâya Kul etmek gönlünü aşk-ı Leylâ’ya Maksûttan kurtulup dem dolaşmaya Kırk yıl sefer yazar çölün var mıdır Sâyede yekinip dâra durmaya Rengine boyanıp kulu olmaya …

Devamını oku »

Tem 20

Çöküntü

                Bir âlemde cân oldun götür getir dediler Neyi felâh edindin ne bâr yüklendin gönül Bu imkân dünyasında tezgâhlar sıra sıra Ne alışveriş ettin ne kâr eyledin gönül Dikkatin sayamadı nabızlarını göğün Açmadı hayıf sana çölünde bir nazlı gül Bir gamzede yıkıldı dimdik vakur tuğların Ne hevese kapıldın …

Devamını oku »

Tem 10

İmece

              Talihin sunduğu vuslat tasından Ben içerim yârim içmez neyleyim Geçen ömrün hiç bitmeyen yasından Ben geçerim yârim geçmez neyleyim Bir selam gelmedi günler yıl oldu Gönül gamzesine köle kul oldu Hicran umut vuslat bize yol oldu Ben seçerim yârim seçmez neyleyim Ta Bezm-i Elest’te kurulmuş tuzak Zincirine mahkum …

Devamını oku »

Haz 27

Mahalle İhyâ Edilmelidir

  (ﺟﺎﻣﻊ) sıf. (Ar. cem‘ “toplamak”tan cāmi‘) 1. Toplayan, toplayıcı, bir araya getiren, cemeden: “Hz. Osman câmi-i Kur’an’dır.”  2. Kendisinde bulunduran, içine alan, ihtivâ eden, ihâta eden: Bizde maatteessüf şerâitini câmi bir tek çocuk piyesi neşredilmedi (Reşat N. Güntekin). 3. i. “Birbirine benzeyen ve birbirinin zıddı olan bütün varlıkları, dağınık şeyleri bir araya toplayan” anlamında esmâ-i hüsnâdan (Allah’ın en güzel isimlerinden)dır.¹ ¹Kubbealtı Lugatı   Hayatî meselemiz şudur: …

Devamını oku »

Haz 26

Fark ve Öz

Seni kalıcı olana ulaştıran geçici olanlardır… Bir makalede okumuştum, Feldman Barrett’in sözünü “Birazcık ‘berbat’ hissetmek için yeterince çaba harcamalısınız.”Bu; insanın kendi güvenli alanlarının duvarlarını yıkması, rahat alanını terk etmesi demek. Kendimizle yüzleştiğimiz bir deneyim. Nasıl mı? Sizden hiç beklenilmeyenleri yaparak baştan söyleyeyim; çoğu kişi, bunu senden hiç beklemezdim, diyecek; hazırlıklı olun.  Alışkanlık haline getirdiklerinizden vazgeçerek, başkaları …

Devamını oku »

Haz 26

Sihirli Dokunuş

18718335_435986760097663_9153882_n

Bazı insanlar vardır ki sihirli dokunuşlarıyla bir insanın, bir milletin hatta bir ülkenin bile hayatını değiştirebilirler.10 Mayıs 1923’te Azerbaycan’ın Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’nde doğan, işçi çocuğu olan ve şartlar gereği eğitimini yarıda kesen Heydar Aliyev’de bu nadir insanlardan biridir. O, eğitimine ara vermesine rağmen hiçbir zaman yılmamış, otuz yıla yakın siyasetle uğraşmıştır. Olumsuzluklara karşı verilebileceği bir …

Devamını oku »

Haz 03

Kimlik Kavgasının Gölgesindeki Târihimiz

​   Târihin mahkemesi olmaz, muhâsebesi olur.   Önyargı ve sâbit fikirler bir türlü yakamızdan düşmüyor. Târihe ilişkin ön kabûllerimizse sadece geçmişimizi anlaşılmaz ve efsânevi kılmıyor, idrâkimizi perdeleyerek ufkumuzu da karartıyor. Târih, zamanla inanç haline dönüşen önyargıların toplumdaki kutuplaşmanın da etkisiyle dozunu gittikçe arttırdığı bir disiplin haline gelmiş durumda. Yakından tanıdığım bir hanımefendi bir keresinde …

Devamını oku »

May 22

Babamın Ardından

18624500_1855478188107385_1950978776_n

              Ne bindiğin dala zarar Ne içtiğin suya ziyan Tam tamına karardın Sen kuş gibi bir adamdın  

May 12

Mavi

Bir şeyin ne olduğu ile ne anlama geldiği arasında hep bir fark vardır. Ne olduğu üzerine odaklanmak için anlayış gerekirken ne anlama geldiği üzerine odaklanmak,  zihnin inşa süreci içinde öğrenilenler, ezberler üzerinden gerçekleşmektedir.   Diyelim ki bir ağaca bakıyorsunuz. Ağacın ne olduğu üzerine odaklandıysanız onun üzerini örten anlamlar silsilesinden kurtulmanız ve tabiri caizse anlamlardan ağacı …

Devamını oku »

May 12

Hakikatin Tecellisi

 “Doğruluk, güçlünün işine gelendir.” Platon, hakikatin bilgisi için akıl yürütürken böyle bir cümle kuruyor eserinde. Peki bu cümle ne kadar doğrudur? Doğru olanı bulup anlamlandırmak için doğruluk derecesini de sorgulamak icap eder. Herkes kendisi için değerli olanı sahiplenip korurken o şeyin adına hakikat diyor. Hayatı anlamlandırma gayretinin kendisi dahi bir hakikat iken bunu göremeyen nice …

Devamını oku »

Eski yazılar «

» Yeni yazılar