Kategori: Gülgûn Uyar

Zulmü Alkışlayamam, Zâlimi Asla Sevemem

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer/39/9) Elbette olmaz. Hak ve hakikatin öncüleri bilenler ve inananlardır. Hakkı koruyan ve bâtıl karşısında savunanlar da Hakk’ı tanıyanlardır. İlmin dereceleri olduğu gibi her ilim sahibinin üzerinde daha fazla bilgiye sahip başka bir âlim vardır (Âl-i İmrân 3/7; Yûsuf 12/76). Âlim-i mutlak ise Cenâb-ı Hakk’tır. Doğruyu yanlıştan ayırt etmek …

Devamını oku