Kategori Arşivi: Fatma Adile Başer

Şub 26

Osmanlı Ermenileri’nde Türk Müziği

28378643_1777332812298799_7695280865406837402_n

İslam tarihi ve sanatları alanında çalışmaları bulunan Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan emekli öğretim üyesi Dr. Fatma Adile Başer, “XIX. Yüzyıl Merkezli Olarak Osmanlı Ermenilerinde Türk Müziği” kitabını anlattı. Yazar Dr. Fatma Adile Başer, Osmanlı Devleti’nin, “Türk ve İslam” omurgasıyla teşekkül etmiş Türk devlet geleneğinin en değerli örneği olduğunu belirterek, “Bu modelin başarısındaki en önemli sırlardan …

Devamını oku »

Ara 19

“Bu Sazların Duyulur Her Telinde Sade Vatan”

996644_737769439693279_6146277418563886605_n

Mûsikimiz, maddî manevî yönleriyle bizi saran sarmalayan, her türlü toplumsal veya şahsî tecrübelerimizi, düşünce ve duygularımızı, ideallerimizi, kahırlarımızı, korkularımızı, ümitlerimizi… temsil ve ifâde eden ezgi kodları, ses sembolleri olarak medeniyetimizin en tabiî bir parçasıdır. Duyguları duyuşlara, duyuşları düşünceye yükselten olgunlaşma çemberini ses malzemesiyle inşâ eden mûsiki, tecrübesini kullandığı toplumun hikâyesini, terennüm eder durur. Kendi hikâyemizin …

Devamını oku »

Tem 11

Medeniyetimizin Sûr-ı İsrâfîli

klasik-turk-muzigi-5

Medeniyet; dilden fikre, inançlara, sosyal hayata ve kurumlara, hukuka, ferdî ve toplumsal stratejilere, estetik duyuş ve yönelişlere konu olan sanatlara ve müziğe kadar uzanan çok çeşitli unsurların birbirini dengeleyen sistematik bir yapıyı ortaya koymasıyla dikkat çeken bir alandır. İlk bakışta müstakil gibi görünen her bir unsurun, dikkatli bakışlara muhatap olduğunda, bir diğer unsurun devamı niteliğini …

Devamını oku »

Haz 26

Itrî: Öz Musıkimizin Piri

Adsız

“Şafak Vaktinin Cihangiri” Itrî, kültürümüz için bir bestekâr olmanın çok ötesinde, kadim ses dünyamızın ihtiyacı olan biçim ve muhtevayı sanat gücüyle kazandırmış, ona ufuk olmuş bir kurucunun, bir fâtihin adıdır. “Fâtih” sıfatı dilimizde daha çok ülkeler zaptetmiş büyük kumandanlar, cihangirler için kullanılagelmiş bir kelime. Rumeli’nde fetih için çalışan yiğitlere Yıldırım Bayezid Han devrinden beri “evlad-ı …

Devamını oku »