Bir Değersizlik Problemi: “Şey”leşme

Nilüfer Özcan DemirEgomuzun bir benliği ve benliğimizin de sahip olduğu kimliklerimiz vardır. Kimliklerimiz aslında en önemli şeyleşme/şeyleştirme araçlarıdır.

Bir bebek anne karnında iken evrenle açık bir ilişki içindedir, daha doğmadan önce varlığının temel kaynağı bu ilişkililik halidir. Doğduğu andan itibaren de bu kez ebeveyni ile ilişkiye girer. İnsan, aslında her şeyi ilişkiler içinde öğrenmekte ya da hatırlamaktadır. Bu nedenle girilen ilişkiler çok önemlidir, tüm yaşam boyunca.

Bebeğin kendi varlığını bu ilişki içinde bildiği yaşantıda, ilişki içinde kendisi ve ebeveyni (genellikle annesi) vardır. Bebek, annesi ile kurduğu bu ilişkide zaman içinde ilk “şey”leşmesini yaşar ve annesinin “evladı” olur. Bu ilk şeyleşme yani birinin mülkiyeti haline gelme halidir. Sahiplenilme, aynı zamanda sahip olmadır. İnsan topluluğu da bu mülkiyetin kaynağıdır.

Şeyler dünyasında her şey, anlamlar ve algılamalardan oluşur. Bu dünyada “ben” giderek saklanır ve içinde bulunulan dünyanın şeyleri kategorize edilir, sınıflandırılır, yargılanır, etiketlenir. Neye göre, anlamlandırmalar ve algılamalara göre. Şeyler dünyasında her şey beklentilere göre ilişkilenmektedir. Bu durum da ilişkiler de şeylere bağlanmayı ve bağımlılıkları da beraberinde getirmektedir.

Yaşamın kendisi bu şeyler dünyasında bir şey olmaya çalışmakla, bir şey olmaya zorlanmakla geçmektedir. Her oluş/olamayış, her olmaya çalışış da içeride kızgınlık duygularını çoğaltmakta, değersizlik duygusunu tetiklemekte ve suçluluk handikapında boğulmakla sonuçlanmaktadır. İnsan, özgün ve özerk bir varlık iken şeyler dünyasının bu boyutunda bir şey olmaya çalıştıkça da referans noktasını kaybetmekte ve kimlik bunalımına düşmektedir.

Aslında bu bunalımın, bunalımdan çıkmak için bir anahtar olduğunu da fark edebilmek, sezgisel olmayı gerektirir. Çünkü bunalımdan çıkmanın ilk yolu şeyler dünyasında bir “şey” olduğunu fark etmektir. Sadece bir “şey” olduğunu fark eden insan, daha derine, kendine yönelebilir; algılar ve anlamlar dünyasının dışında kalan öz”erk” varlığının da bu yolla farkına varabilir.

 

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.