Her Kuşak Yeniden Hak Edecek!

Sait BaşerBendeniz “Çanakale” dendiğinde hepiniz gibi ciğeri sızlayanlardanım. Hattâ yıllardır öğrencilerime o “mahşer”i anlattığım halde, işte itirâf ediyorum, Çanakkale’ye defâlarca gittiğim halde, şehidliklere bakamayan biriyim. Hâlen de o kıyâmet sahnelerinin yaşandığı mahallere karşıdan bakamamakla mâlûlüm. Bir defâsında çocuklarıma mahcub olarak, yol üzerindeki bir şehidliğe uğrayacak oldum, arabaya döndüğümüzde trafiğe uzun süre intibak edemedim…

Bildiğim, adım kadar emin olduğum bir şey var:
Çanakkale’de karşımıza çıkan o “Kimi yamyam, kimi Hindu, kimi bilmem ne belâ” sürülerin, milletimizin varlığına kasd etme niyetlerinde zerrece değişme olmamıştır.
Gene bildiğim bir şey: O mahşerden, daha evvel hiç bir varlık gösterememiş bile olsa, bir topluluktan bin defâ “MİLLET” çıkarma imkânı vardır. Anzaklar her sene boşuna gelmiyorlar! Onlar için mağlubiyet olduğu halde, yeni kuşaklarına birlik şuuru kazandırmak adına bir şey elde etmeseler, her sene Gelibolu’ya dökülürler mi sanıyorsunuz?

19129_794112490656954_7473493219918267802_n
O can pazarının yarattığı travma bizde öylesine bir “unutma ihtiyâcı”na sebep olmuştur ki, milletimiz neredeyse yüz yıl o ağır konuya uzak kalmak mecburiyetiyle ruh sağlığını yeniden kazanma yolunu tercih etmiştir. Çanakkale yaşanırken, düşmanın yaralısını sırtında taşıyan Mehmedciğe, aynı yıllardaki Ermeni tehciri sebebiyle “katliâm yapma” ithâmını ise, tamamen millî psikolojinin gerçekliğine aykırı bulurum ve “jenosid” ithamını reddetmek için başka tek bir delile ihtiyaç duymam…

1004849_611605942240944_1232398775_n

Amaaa!
Bir “vatan”ın sâdece bir kuşağın mesuliyetinde olduğuna da asla kânî değilim.
Her kuşağın üzerinde yaşadığımız bu azîz toprakları yeniden hak etmek zorunda olduğuna inanırım.
Nasıl Çanakkale bir “Tevhid şuuru”nun zaferiyse, vatan müdafaasının, onu elde tutmanın da bir “zafer” olduğu kanaatindeyim ve o zaferin dahî aynı şuurla devamlı kılınabileceği bana alternatifsiz bir vâkıâ olarak görünür.
Rabbim milletimize o şuuru ihsan etsin, dâim kılsın.
Çıfıtların ve onların içimizdeki uşaklarının Çanakkale’yi küçültme, o emsalsiz zaferi, hiç olmazsa bilinç sathında yenilgiymiş gibi gösterme çabalarının manasına dikkat kesilmek lazımdır…

1975096_611605782240960_1425915112_n

***
Şühedamıza sonsuz rahmetler diliyorum… Fâtihalar gönderiyorum…
Onların ecrini beşer takatiyle ödemek imkânsızdır. Mükâfaatları ancak Hakk katında takdir edilebilir ve O’nun şânıyla mütenasiptir…

1619375_611605635574308_2138531996_n

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.