Külliye

Mesut Şen Kampüs yerine külliye demek güzel de üniversitelerde…

Geri kalmış ülkelerde üniversiteler vardır ama külliye(n) değilse bile üniversite mezununu bulmak zordur… Buralarda insanlar mezun edilir daha ziyade…

Hele ki 800-1000 kişinin okuduğu hukuk fakültelerinde…

Bu kadar insanın belli bir hukuk formuna girmesi, belli bir nosyon edinmesi kolay şeyler değildir… Geri kalmış ülke insanının değerler kavramını algılaması zaten başlı başına bir sorundur… Üniversite mezunu hukukçuları böyle iken ilkokul mezunu oldukları bile şüpheli, hocaları, şeyhleri kim bilir nasıldır külliye(n)…

Daha dün birinin videosunu gördüm, İslam’da evliliğin yaşı yoktur diyordu…

Altı yaşında bir kız, yüz yaşındaki bir ihtiyarla evlendirilebilir diyordu..

Siz külliyeyi bırakın da adamın İslâm dinine verdiği şu zarara bakın… Düşürdüğü duruma bakın, dinlerin sonuncusunu… Belki külliye(n) değilse de çoğu böyle…

Cebrail mi üstün Hz. Muhammed mi üstün nutku atıyordu geçenlerde biri de…

Cebrail haberleri Hz. Muhammed’den alıp yine Hz. Muhammed’e getiriyormuş da farkında değilmiş meğerse…

Bir diğeri de bu yüzden bunu söyleyeni kâfir ilân etti…

Durmadan da birbirlerini kâfir ilân ediyorlar zaten… Ağızlarından düşürmedikleri tek kelime küfür külliye(n)…

Üniversite ya da okullaşma konusu, şu iktidar bu iktidar, yahut şu görüş bu görüş meselesi de değildir… Dinlisi de dinsizi de, sağlısı da sollusu da böyledir külliye(n)… Öteden beri de böyledir bu, bugün çıkmış bir şey de değildir… Aralarında o kadar fark yoktur ki şaşırmazsınız bile…

Hepsi mafyavari ilişkilerle ilerleme, yükselme veya servet edinme peşindedir külliye(n)… Hedeflerine ulaştıktan sonra bıyık altından sırıtıp burası Türkiye derler bir de…

İster yerleşke de, ister kampüs, istersen de külliye…

İster gömlek giy, ister hil’at, istersen de cübbe…

İster sarık tak başına, ister kep, istersen de takke…

İster top sakal bırak, istersen de çevir çembere…

İster şekil olsun diye saçını uzat, kazıt istersen de…

Ama nafile…

Üretmeden olmaz bu işler, benim canım kardeşim…

Üretmeden Tanrı nimetini kimseye vermez…

Gelişmiş bir toplum ürettiği için gelişmiştir sadece…

Ve evrende Tanrı’nın sırlarını keşfettiği için…

Tanrı’nın nimetini de hak etmiştir bu yüzden..

Kampüs de desen külliye de desen hikâye…

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.