Ömer Özercan

Yazarın yazıları

Mahalle İhyâ Edilmelidir

  (ﺟﺎﻣﻊ) sıf. (Ar. cem‘ “toplamak”tan cāmi‘) 1. Toplayan, toplayıcı, bir araya getiren, cemeden: “Hz. Osman câmi-i Kur’an’dır.”  2. Kendisinde bulunduran, içine alan, ihtivâ eden, ihâta eden: Bizde maatteessüf şerâitini câmi bir tek çocuk piyesi neşredilmedi (Reşat N. Güntekin). 3. i. “Birbirine benzeyen ve birbirinin zıddı olan bütün varlıkları, dağınık şeyleri bir araya toplayan” anlamında esmâ-i hüsnâdan (Allah’ın en güzel isimlerinden)dır.¹ ¹Kubbealtı Lugatı   Hayatî meselemiz şudur: …

Devamını oku

Zibunnisa Begüm (1638 – 1702)*

“Divan-ı Mahfî” adlı eserin yazarı Türk prensesi. Zibunnisa Hindistan’da hükûmranlık eden Temürlüler sülâlesinin mümtaz bir simasıdır. Bunun ilim, edebiyat, tasavvuf sahasında geçirdiği hayatî aşkları ve siyasî hâdiseleri büyük romanlara ve sinema senaryolarına mevzuu teşkil edecek mahiyettedir. O Bâbürlülerin son büyük imparatoru Evrengzib’in (Alemgir) kızıdır. Yedi yaşında Kur’an’ı hıfzetti. Babası ona Miyabay(1) isminde bir bilgin Özbek …

Devamını oku

Satranç, Terbiye ve Hocalığa Dair Hatırladıklarım

Ortaokul ve lisede talebe iken satranç meraklısıydım. Okulda “eğitsel kol” adı altında çeşitli konularda ders harici faaliyetler vardı ve ben de “satranç kolu”ndayım. Aynı zamanda okulun satranç takımındaydım. İlk satranç hocam, okulun satranç faaliyetlerinde sorumlu olan ve lisede felsefe dersimize gelmiş olan Erdinç Bağdadi(1) idi. Erdinç Hoca, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından idi. Bir süre, …

Devamını oku

Ayverdileri Yâd Ederken

Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir Sâmiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi, İlhan Ayverdi Allah’ın Türk Milleti’ne lûtfu ve tebessümüdür. Ayverdi’ler, İstanbul Âbideleri’dir. Osmanlının manevî, millî, medenî mirasını hayatlarında ve eserlerinde hakkıyla temsil, tescil ve ihya etmişlerdir. “Ayverdi ailesi” ilim ve irfan mektebidir. Türk ve İslam medeniyetinin merkezi olan İstanbul’da, batan bir …

Devamını oku