Kategori Arşivi: Mehdi Genceli

Tem 11

Havalı Kızlar

  Kayd-ı İslâm Fuzûlî bize bir âfetdür Bir hisâr idegör andan özüne zünnârı   Eskiden, yani fakir zamanlarımda, seyahat duraklarım Anadolu’nun, Kafkasya’nın fakir otobüs terminalleri olurdu… Bu terminallerde kayda değer bir macera yaşamadım dersem yeridir… Yol arkadaşım, cilvesiz kader oldu hep… Sonra çalıştım, zengin oldum, havaalanlarına terfi ettim. Yükseklerde mekân tuttum, yüzümde cilveli kaderin müşfik …

Devamını oku »

Oca 26

Ezberci Eğitim Sistemi Üzerine

Herkes konuştu, sonunda sıra bize geldi. Bir iki cümle nakşedelim de âdet yerini bulsun. Biz de eğitimci sayılırız nihayetinde… Nerden başlayalım? İptidadan, yani Sovyet’ten… Sovyet eğitim/maarif sisteminin “dar” bir çerçevesi vardı fakat içi çok “yoğun”du. Dar olmak zorundaydı çünkü bir ideolojiye hizmet ediyordu; o ideolojiyi temsil ve tebliğle mesuldü. İdeolojinin çizdiği hudutların dışına taşmak, tehlikeli …

Devamını oku »

Şub 22

Pîr-i Türkistan ve Fakir-i Cihan

Cânâ ne var garîbine etmezsin iltifat Vuslat sizin diyârda âdet değil midir? Bâkî Memâlik-i Türkiye’nin en nâm-dâr, en meşhur, en havalı, pek cıvalı soy isimlerinden biri de hiç şüphesiz Başer-i mübarektir. Başer soy ismi, hatun hanımefendiye kurbiyeti münasebetiyle alâka dâireme girmiş, her dâim câlib-i dikkatim olagelmiştir. Herif-i sâhib-zekâ Zuckerberg’in îcâd edip alenen hânemize duhûl ettiği …

Devamını oku »