Yazar: Can Ceylan

Disiplin-siz Şehir ve Zaman-sız Hayat: “medîne”den “şehir”e

 “Disiplinsiz şehir” ifâdesi, sâdece iki kelimeden oluşsa da bu iki kelime arasındaki bir çelişkiyi ortaya koyacak kadar soyut uzunluğa sâhiptir. İki ayrı uçta duran iki kavram, zıt kutupların birbirini çekmesi kuralınca bir araya gelmiş ve bu bir araya geliş, soyut uzunluk kadar derin bir anlam dünyâsı da oluşturmuştur. Peki, nedir “disiplinsiz” ve “şehir” kelimeleri arasındaki …

Devamını oku

Rubai

Âşıklar dergâhında feryâd edilir. Feryâdın üstüne de efgân eklenir. Geçilir hem bu candan hem de cânândan. Geçer âşıklar serden, “Yâ Hay” çekilir.