Hasbihal

 

 

 

 

Ömrümce bekledim bahar faslını

Bir melek fâş etti işin aslını

Seyrettim nihâyet bülbül vaslını

Hamdulillâh gülden aldım yâreyi

 

Tavrını lutfetmiş nazlı yellere

İlham vermiş gümrâh akan sellere

Râyihâ bahşetmiş baygın güllere

Hamdulillâh telden aldım yâreyi

 

Bir nâzenin selvi bir zarif edâ

Kuru cânım oldu eşikte fedâ

Süveydâdan gayrî kalmadı sedâ

Hamdulillâh hâlden aldım yâreyi

 

Hây u huy içinde devretti aylar

Umut bahçesinde nice yapraklar

Gâhî yeşerdiler gâh sarardılar

Hamdulillâh yıldan aldım yâreyi

 

Dünyâ ahvâlinden gönlümüz yılgın

Cânân tapısında müştak ve algın

Nevbetteyken çıktı mukaddes yangın

Hamdulillâh külden aldım yâreyi

 

Bazı vardım bazı yittim erenler

Pîrin ihsânına yettim erenler

Ali geldim Mahvî gittim erenler

Hamdulillâh yoldan aldım yâreyi

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.