Hülâsâ

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Merhum Feyyaz Yaman’ın aziz ruhuna…

 
Bir nice eyyâmdan sonra nihâyet
Görünür cennettir kûşe-i uzlet

Görürdüm cânânım bir özge sûret
Olaydı hüsnünden özge var şâyet

Aşktan ıradıkça güçlenir gaflet
Âşık oldun ise her hâle şükret

Hikmet çerisine vurulur nevbet
Aşk ile yürüyen gâlibdir elbet

Yârin cilvesidir yüklendiğin dert
Hakk’tan bergüzârdır başına tâc et

Rızâ makâmında dâim selâmet
Ne hüzün ne korku ne de nedâmet

Bir’in mahlasıdır gördüğün kesret
İllâ mihverinde hayran ol seyret

Gelirse bir kâmil elinden himmet
Zayi olmaz asla çektiğin zahmet

Kerâmetsizliktir asıl kerâmet
İncitme incinme budur mârifet

Bir kararda durmaz değişir hâlet
Rikkâtle bakana her oluş âyet

Oluşta apaçık ilâhî kudret
Ağyar yok rağmen yok alırsan ibret

Nizâ ile kemâl bulmaz şahsiyet
Vuslat için seni Hakk’a teslim et

Ben tapısında bin yıl niyâz et
Bir adım yol vermez böylece fikret

Aşk için umarsan o yârdan himmet
Hiç ağyar görmeden aşkla gör hizmet

Kendini bilene ey ehl-i gurbet
Açılır kat be kat perde-i zulmet

Bir nice eyyâmdan sonra nihâyet
Görünür cennettir kûşe-i uzlet

Dedi de seyretti o feyyâz hazret
Mülâkî olalım ilâhî lutfet
Ölmeden ölmekte esrâr-ı hikmet
Ölür mü hiç Mahvi uşşâk-ı vahdet

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.