Güzelleme

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Yûsuf’un kuyusu oldu bu âlem

Cânândan uzakta kaldım turnalar

Görüşmek ahrete mâtuftur ammâ

Bir kuru selâm da yok mu turnalar

 

Ummuşuz cânândan boş yere vefâ

Lütfetti kuluna bin türlü cefâ

Bulunmaz garîbin derdine şifâ

Gayri himmet sizden olsun turnalar

 

Biz nerdeyiz şimdi cânân nerede

Gün geçer ay geçer yıllar geçer de

Hamlemiz mahkûmdur fikir âzâde

Ukdemiz dîvâna kalsın turnalar

 

Söyleyin nerede sıla-yı cânân

Uğunup kalmışız bu nasıl hicrân

Görmeden ölürsek o ulu sultân

Bizi de şehîdi yazsın turnalar

 

Gönül düşsün şâhınızın peşine

Böyle aşkın zor rastlanır eşine

Ankâ gibi yansın cân ateşine

Kendi küllerinden doğsun turnalar

 

Siz göçün de Mahvî kalsın revâ mı

Bu derdin kendisi derde devâ mı

Çoktur gerçi ammâ sözün devâmı

Cânân garîbinden alsın turnalar

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.