Lodos

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Pürtelâş bir yarım gamzeye fedâ ettiğin gönül

Câhil olsun gâfil olsun olmasın nâdân ilâhî

 

Kûy-ı mihnette bülbül gerçi muntazır olsa da gül

Nâil olsun zâil olsun olmasın handân ilâhî

 

Mest ü mahmûr câm-ı aşkla ayılmak ki görünür zül

Hâil olsun mâil olsun olmasın şâdân ilâhî

 

Hatm-i zulm ile eğer kalkarsa bir dem aradan tül

Cidâl olsun kıtâl olsun olmasın amân ilâhî

 

Bu bârgâhın eşiğinde bir bendeye tutuldum kul

Ölüm olsun kalım olsun olmasın gümân ilâhî

 

Mevc-i efkâr pençesinde demâdem piyâle pürmül

Aygın olsun esrik olsun olmasın yaman ilâhî

 

Eseri iftihârıdır bir derdin nâçârı Mahvî

Sağlar olsun sayrı olsun olmasın dermân ilâhî

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.