Aşk

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Senden olsun olur ise şu virâneye nazâr

Sen virân eyledin şükür himmet senden hünkârım

Açılmış güllerine tâlib oldu nâlân hezâr
Âvâzesi senden şükür himmet senden hünkârım

İksîr-i esrârınla geçmez bu serimden humâr
İçirdin elinden şükür himmet senden hünkârım

Tek senden cüdâ etmesin budur talihle bazâr
Taleb-i cânımsın şükür himmet senden hünkârım

Bir dem gâfil olsa âşık gelir Âgâh’tan azâr
Bendeyiz bendeye şükür himmet senden hünkârım

Aşkın ile cûş olana ne hâr kalır ne de zâr
Andelîb eyledin şükür himmet senden hünkârım

Şirk gelir gözlerime sabr u sükûn şükr u karâr
Şâdümân eyledin şükür himmet senden hünkârım

Ezelden ihsânındır ki olmuşsun bendene yâr
Ebede dek cânân ettin himmet senden hünkârım

Rızâdan gayrı Mahvî ne var ise oldu bîzâr
Râzı oldun râzı ettin himmet senden hünkârım

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.