Anne

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Sana bir kutlu hâl uzun yollardan

Getirmek üzreyim şükür az kaldı

Şu ham adımları nûr dergahına

Kul etmek üzreyim şükür az kaldı

 

Âh bendene bende oldum nihayet

Eşiğinin tozu gönlüme ziynet

Elim dilim bağlı sultanım lutfet

Lâl olmak üzreyim şükür az kaldı

 

Melek hayıflanır seni gördükçe

Bilmeden aradım seni ömrümce

Bendene bendeyim inan haddimce

Yâr olmak üzreyim şükür az kaldı

 

İlim ile oyalandım kaç fasıl

Leyla ile talim ettim velhasıl

Varlık suretinmiş senmişsin asıl

Yok olmak üzreyim şükür az kaldı

 

Hakk’tan Hakk’ta Hakk’a sefer eyledin

Râzıydın Râzı’yı râzı eyledin

Bizi bir ummanda gevher eyledin

Sır olmak üzreyim şükür az kaldı

 

Açılsa zindanım ulaşsam sana

Sen deniz ben katre karışsam sana

Mahvî yüreğimi yar etsem sana

Aşk olmak üzreyim şükür az kaldı

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.