Pend-i Aşk

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Bir defa var edildikte var olan olmaz zâil

Var idik var olduk var’dan münkir olma vesselâm

 

Önce lâ de göz yumarak olup sen kesrete mâil

Perde kalkar illâ dersin münkir olma vesselâm

 

Aşk ile tut dost eteğin’ bulursan bir yâr-i kâmil

Noktayı devreyle âşık münkir olma vesselâm

 

Âşık ol her an yine olsan her murâda nâil

Sermest-i aşk olup kal sen münkir olma vesselâm

 

Rütbe-i fakra ulaş olma cân seyrine hâil

Bir cezbe-i gamze kâfî münkir olma vesselâm

 

Nakş-ı cihâne aldanma odur cümle işte fâil

Oku atan dest-i Hakk’tır münkir olma vesselâm

 

Serâb-ı zamandan kurtul bâkî aşka ol kâil

Aşk ehline ölmek yoktur münkir olma vesselâm

 

Sırr-ı cânân uzlette neşet eder olur sâil

Gönül arkı seyyâl gerek münkir olma vesselâm

 

Gönül Hakk deryâsıdır olmaz ona hadd ü sâhil

Allah gönlü emîn bilir münkir olma vesselâm

 

Yüz sür turâb-ı dosta olursun esrârı hâmil

Cennettir dostun eşiği münkir olma vesselâm

 

Hayran ol cemâl-i yâre her nesnede ey âkil

Kevn-i Hüdâ’dır bu âlem münkir olma vesselâm

 

Kâdir-i Mutlak Tanrı oldu her bir işe âmil

Tut Mahvî ki kendi pendin’ münkir olma vesselâm

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.