«

»

Şub 08

Hisar ve Âgâh

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Zamânı sırlamış bir gönlü âgâh

Lütfuyla açıldı kutlu namazgâh

 

Erkân-ı edeble geçtik eşiği

 

Fâtih’in zamâna kerttiği bir iz

Bânîleri âbidleriyle biriz

 

Erkân-ı edeble aldık keşiği

 

Aşk-ı âteşînle keyfince nâşit

İken şimdi oldu bir cism-i sâmit

 

Erkân-ı edeble seçtik yüreği

 

Yükseldi çok şükür bir cân-ı azîz

Eliyle burda Kendi Gök Kubbemiz

 

Erkân-ı edeble bildik ereği

 

Tevhîd etti rızâ-i Bârî ile

Sade insan değil taş toprak bile

 

Erkân-ı edeble aştık dileği

 

Ervâh-ı ecdâdın azmine müştâk

Niyâz-ı aczimiz an an artarak

 

Erkân-ı edeble tuttuk eteği

 

Türlü esbâb ile müzeyyen âlem

Ef’âl-i latifle kâimdir mâdem

 

Erkân-ı edeble sezdik dirliği

 

Şâhid olmak için dîdâr-ı yâre

Lâkaydız gayrı sa’y-ı ağyâre

 

Erkân-ı edeble bulduk birliği

 

Zamânı sırlamış bir gönlü âgâh

Eliyle açıldı kutlu namazgâh

Îcâb-ı temennâ Mahvî  bu sabâh

 

Erkân-ı edeble tanıt yitiği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>