Tecâhül

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Temenni Tepesi’nde

Hâlık seyir içinde mahlûk seyir içinde

Seyreden seyredilen bir değil de ya nedir

Her an yeniden doğar hep bir tasarruftadır
İşleyen işletilen bir değil de ya nedir

Bir cân içre konuşur ihyâ eder âlemi
Söyleyenle dinleyen bir değil de ya nedir

Açılır örtüleri nâz ile hakîkatin
Bilen ile bilinen bir değil de ya nedir

Kâf ü nûn sürer gider ilelebed velhâsıl
Olduran ile olan bir değil de ya nedir

Muhabbette cem olur aşk niyâz eder uşşâk
Seven ile sevilen bir değil de ya nedir

Yaprağı var hârı var yâri var ağyârı var
Cemâliyle celâli bir değil de ya nedir

Aşk şarâbı içende olmaz humâr ey Mahvî
Sâkî bâde ve sarhoş bir değil de ya nedir

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.