Mefkûre

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Atayurt’tan kutsal atlar dünyaya
Boş yere dört nala sürülmemiştir
Tarihin tarlası irfan ehlince
Boş yere ekilip biçilmemiştir

Ne kölelik bilir ne efendilik
Varlığı bir görür nerde ikilik
Ordu-millet fikri içinde dirlik
Boş yere ideal seçilmemiştir

Oluş’un kaynağı seyiri sevgi
Varılacak menzil yollardan belli
Alp-erenler pîri Hazret-i Ali
Boş yere kahraman seçilmemiştir

Ok haddini bilir yay da kararı
Tereddüt ve şüphe sıkmaz canını
Kut almış ün almış nice hakanı
Boş yere kılavuz bilinmemiştir

Kös sesi duymazsa zalimler azar
Çeşmenin başını eşkıya tutar
Mazlum duasında benim adım var
Boş yere söylenip ünlenmemiştir

Arzı vatan yapan Töre’m mahzundur
İl’im yurdum yaylam yörem mahzundur
Gönlüm ruhum özüm yaram mahzundur
Boş yere açılıp dağlanmamıştır

Zaman gelip geçer kavuşur günler
Kızılelma mesrur fatihin’ bekler
Firkatle al olur hicranla özler
Boş yere kızarır sanılmamıştır

Bey buyursun Mahvî biz de tutalım
Otağlar kuralım tuğlar dikelim
Nizamsız dünyaya düzen verelim
Boş yere bize Türk denilmemiştir

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.