Döngü

  1. Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Rüzgârlar iklîm-i nazdan esiyor
Sürç-i kâlb şarâbdan meyden değildir
Öykündüm selvimin nûr kademine
Semâım kudümden neyden değildir

Hakk’ı mihmân etmiş cân ocağında
Tanrı hükmü yürür her yaptığında
Anladım cismimi yâr yaktığında
Felâhım tavaftan sa’ydan değildir

Nice fâş edeyim sırr-ı cânânı
Terk ettim sılayı sâdık yârânı
Sezdim süveydâda gizli olanı
Hasretim haftadan aydan değildir

Eksiğim kusûrum belli yüzümde
Bir halde kalmadım âhir ömrümde
Bilmeden gidersem burda işim ne
Hicâbım eyvâh’tan vay’dan değildir

Rastlar isen aşkın ateşine yan
Bulursan bir kâmil peşinde dolan
Bu dehrin garîbi âcizi insan
Hatadan başka bir şeyden değildir

Mahvî maksûd sana senden de yakın
Sen mi var ben mi var vehmetme sakın
Havf ü recâ ile doludur çıkın
Sürülmek şehirden köyden değildir

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.