Devir

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Bir hikâye kurdun saldın âleme

Zulmettim kendime kendi elimle
Bir’den geldim bir’e döneyim diye
Sen beni yarattın yâr ben de seni

Gönlüm bir kuyuydu Yûsuf’u aldım
Yûsuf oldum derken kuyudan çıktım
Züleyhâ’ya dönüp uğundum kaldım
Sen beni yarattın yâr ben de seni

Taşrada etrafta Mûsa aradım
Firavun aradım Hâmân aradım
Efsûn sihir büyü asâ aradım
Sen beni yarattın yâr ben de seni

Halîl ettin beni bıçağı aldım
Bıçağın altında İsmâil oldum
Sıdk ile koç sûret semâdan indim
Sen beni yarattın yâr ben de seni

Balığın karnında Yûnus olunca
Kırk gece kırk gündüz pinhân kalınca
Seni bir tek özde mahrem bilince
Sen beni yarattın yâr ben de seni

Cünûnda fünûnda âhir sükûnda
Seher felâhında gece koynunda
Gönül huzûrunda nesne kaydında
Sen beni yarattın yâr ben de seni

Mahvî izlerini nerde bulayım
Mesrûr dîvânında bâkî kalayım
Ahmed-i Muhtâr’a Ali olayım
Sen beni yarattın yâr ben de seni

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.