Yürüyüş

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

Kendimi getirdim kerem-gâhına

En vahşî kulunum rahmet âhıma

Medet

 

 

Nefhâmda fahrimdir senin nefesin

Âhımda virdimde duyulur sesin

Medet

 

Nûrun tenvîr eder harab gönlümü
Ref’et senden gâfil geçen ömrümü

Medet

 

İçtim câm-ı aşkını da ayıldım
Fâriğ oldum ağyardan yâr sayıldım

Medet

 

Ayrılamaz Mahvî nûr mihrâbından
İnâyet umar âh kalp hünkârından

Medet

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.