Çöküntü

Ali Çakır

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir âlemde cân oldun götür getir dediler
Neyi felâh edindin ne bâr yüklendin gönül
Bu imkân dünyasında tezgâhlar sıra sıra
Ne alışveriş ettin ne kâr eyledin gönül

Dikkatin sayamadı nabızlarını göğün
Açmadı hayıf sana çölünde bir nazlı gül
Bir gamzede yıkıldı dimdik vakur tuğların
Ne hevese kapıldın ne yâr eyledin gönül

Boynuna bir halka taktı da cânân nihâyet
Zincirinin sesine semâ ettin muttasıl
Birbirine karıştı rızâ ile şikâyet
Ne kaygıya tutuldun ne zâr eyledin gönül

Dört cihetten her lisân haykırdı da göç diye
Mihverden taşra çıkmak görünmedi sana zül
Virâne mâmur olur derûnunda bilince
Ne yurtlar harâb ettin ne şâr eyledin gönül

Bir sarışın rüzgâr ki büyütüp yangınını
Süveydânın en mahrem yerlerini eder kül
Âkıbet siler gider izlerini adını
Ne emekler harcadın ne var eyledin gönül

Var olmaktan mahcupsun aç yokluğa bir kapı
Her ne umduğun varsa ört üstüne kara tül
Mahvî ol kâşânede hâzır ve nâzır Tapı
Ne yola yolcu oldun ne âr eyledin gönül

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.