Sonsuzluk Hakkında

Süleyman Sertİnsanoğlunun bütün anlama çabasına karşın belirsizliğini devam ettiren kavramlardan bir tanesi de “sonsuzluk” kavramı.

Hayatın içinde çok sıkça kullandığımız bu kavram, belki de sonsuz derecede yüksek bir kavrayışa sahip olamadığımız için belirsizliğini devam ettiriyor ve de her zaman devam ettirecek.

İlk kavrayış yanılgılarımızdan bir tanesi “sonsuzluk” kümesinin dışarıda hiçbir eleman bırakmadığı, her şeyi kuşattığı yönündeki aldatıcı imajıdır. Öyle değil mi ya! Mademki sonsuz, nasıl olur da bu kümeye ait olmayan bir eleman vâr olabilir?

Olmaz mı? Tabii ki var. İşte size sonsuz elemanlı bir küme: “Sayılar” kümesi, başka bir küme: “Çift Sayılar” kümesi. Peki, “Tek sayılar” kümesi. Hepsi de sonsuz elemanlı kümeler.

Sonsuz elemanlı “Tek Sayılar” kümesinin bir tek elemanı bile yine sonsuz elemanlı “Çift sayılar” kümesinin içine giremiyor. Ancak her iki sonsuzluk kümesi de bir üst sonsuzluk kümesinin alt kümesi.

Peki,  sonsuz elemanlı bir kümeye bir şey ilave ettiğimizde ya da bu kümeden bir şey çıkardığımızda kümenin sonsuzluk tanımı bozuluyor mu? Hayır, asla bozulmuyor. Yani sonsuzla alış veriş serbest. Bu kümeden bir şey aldığımızda sonsuzluğunu eksiltmek suretiyle azaltmış olmadığımız gibi, bir şey ilave ettiğimizde de önceki sonsuzluğunu zedelemiş olmuyoruz. Bu sebeple sonsuzluk bizim için tanımsız bir kavram oluyor. Ancak tanımsız olması, kümenin büyüklüğüne ve varlığına engel olmuyor.

Dışa doğru büyüyen sonsuzluklar olabileceği gibi başı ve sonu olan sınırlı sonsuzluklar da var. En küçük değeri “bir” en büyük değeri “iki”  olan aralığın içinde sonsuz adet sayı olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu işe bak! Sınırlı ama sonsuzu içine almış. Birbirine eşit iki sonsuz bulmak ise neredeyse muhal!

Sonsuz varlık kümesinin elemanı olarak var olan bizler!

Her birimiz, ayrıca bir sonsuzluk kümesi olarak mensubu olduğumuz üst sonsuzluk kümesiyle sağladığımız kesişim alanı kadar varlığımıza anlam katıyoruz.  Anlam kattığımız ölçüde de mesut ve bahtiyarız.

Öyle bir sonsuzluk kümesine mensup olmanın idraki içinde olarak bütün sonsuzları içine alan en yüce sonsuzluk! Seni tenzih ediyoruz; idrakimiz sınırlarıyla seni sonsuzluyor, öyle teşbih ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.